Om oss

Gemenskap, Integration, Kunskap samt Mångfald och jämlikhet,

Vi vill skapa en positiv gemenskap och bryta det ofrivilliga utanförskapet i det samtida samhället.

Detta genom att inkludera istället för att exkludera individer i olika aktiviteter, där gemenskap sätts i fokus.

Genom lärande aktiviteter samt kontinuitet vill vi skapa ett rum där individen känner sig trygg, accepterad och bekräftad. Vår målsättning är att minska förtryck i alla sammanhang, såsom i familj, samhällsgrupperingar och kulturella sammanhang. Vi vill arbeta med icks-konfrontativ och demokratiska metod.

Vi är en ideell organisation som arbetar för jämlikhet och människors rätt till meningsfull aktivitet. Detta gör vi genom att etablera mötesplatser där människor kan inspirera och inspireras.

 

Jämlikhet har varit på tapeten sedan filosoferna i antikens grekland myntade begreppet demokrati för över 2400 år sedan. Trots detta så har vi under denna tid fram tills vårt samtida samhälle inte lyckats att uppnå en jämlik samhällsstruktur där alla bär rätten att känna människors lika värde.

Men vad är då jämlikhet kan man undra? Vi anser att frågans svar är högst individuell och kan handla om allt ifrån djurens och naturens rättigheter till jämställdhet mellan man och kvinna.

Det kan handla om att inte behöva bli utsatt

 • för rasistiska åsikter
 • för mobbning
 • för utanförskap

eller andra former av förtryck.

Det kan handla om känslor.

 • att kunna få känna självkänsla.
 • att kunna få bli respekterad för den man är, oavsett.
 • att kunna få älska och bli älskad.

utan att bli påverkad av andra.

Eller så kan det handla om basala saker som

 • att kunna äta sig mätt varje dag.
 • att kunna känna trygghet i sin familj.
 • att kunna ha möjlighet till att utbilda sig.
 • att kunna ha en egen ekonomi.
 • eller ha möjligheten att välja sina aktiviteter.

Jämlikhet är ett brett begrepp och innefattar flera nivåer av vår existens från enkla grunder till mer djupgående territorium.