Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan Open Umbrella 2018

Verksamhetsår

 • Januari 2018 – December 2018

Organisationsnummer:

 • 06802452-2248

Styrelsen, 12-03-2018, Växjö


1. LOKALFÖRENINGENS NAMN
Open Umbrella


2. VERKSAMHETSÅR
2018


3. STYRELSEN
Pierre Magnusson, 1986, Ordförande

Pierre.magnusson1@gmail.com

073-693 13 67
Amanda Svanhall, 1994, Ekonomiansvarig

Amanda.svanhall@gmail.com
Joana Pinheiro, 1982, Ledamot

Joanagria@gmail.com

070-512 90 56.


4. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

Under 2018 planerar Open Umbrella ordna ett flertal aktivitetet för att främja männikor i olika utsatta siturationer. Fokus ligger på människor i utanförskap samt människor i integrations processen. Open Umbrella kommer under året 2018 att arbeta aktivt med begrepp som mångfald, jämlikhet, kultur.

Följande aktiviteter är planerade.


#Jämlikthets festivalen

Ett förenings deltagande event på Växjö stadsbibliotek i samarbete med 11 andra organisationer. Syftet är att ge en möjlighet till lokala föreningar att nätverka, samarbeta och informera besökare om sina verksamheter. Festivalet är för alla som bor i Växjö och omnejd, med speciell fokus på personer som är nya i Sverige. Festivalen planeras ordnas i lördagen den 26 maj.

 • Integrationsprojekt
 • Jämlikhet och mångfald
 • Kultur
 • Föreningsliv

Läs projekt utvärderingen om #Jämlikhets festivalen

Läs mer om #Jämlikhet festivalen


#Baka med oss

Projektet syftar till att öka språkkunskaper hos nyetablerade svenskar samt främja integrationsprocessen och motverka utanförskap genom bakträffar med språkträning.  Vi bakar, pratar fika kultur från olika länder och arbetar med pedagogiska språk övningar på svenska. Vi träffas 4 timmar varje lördag och har under den tiden en väl tydliggörande och pedagogisk struktur för inlärning av språk.

 • Kontinuerligt fortlöpande projekt
 • Studier och kunskaps relaterat
 • Integration
 • Meningsfull fritid
 • Motverkar utanförskap

Läs projekt utvärderingen om #Baka med oss

Läs mer om #Baka med oss!


#Läxhjälpen

Vi kommer att erbjuder #Läxhjälp för människor som behöver extra insatser för, eller har svårt, att klara av skolarbetet.

 • Kontinuerligt fortlöpande projekt
 • Studier och kunskaps relaterat
 • Motverkar utanförskap

Läs projekt utvärderingen om #Läxhjälpen

Läs mer om #Läxhjälpen!


#Växjö Five Cup

#Växjö Five Cup är en fotbollsturneringen som har som avsikt att främja ungdomsmiljön och skapa meningsfull aktivitet i lokalsamhället. Till turneringen planeras även grillning och, kubb och brännboll.  Turneringen är planerad att äga rum den 14 Juli, 2018. Antalet deltagare är uppskattat till . Aktiviteten är kostnadsfri.

 • Motverka utanförskap
 • Meningsfull fritid
 • Hälsa och friskvård
 • Sommarlovsaktivitet
 • Återkommande projekt

Läs mer om #Växjö Five Cup!


#Dax att äta!

 


5. EKONOMISK BERÄTTELSE


5.1 Föreningens intäkter under året. 

2018-01-01 – 2018-12-31

Summa intäkter: (Ej färdigställt)


5.2 Föreningens kostnader under året

UTGIFTER SUMMA (kr)
Januari 0 kr

Februari: 0 kr

Mars: 0 kr

April: (Ej färdigställt)
#Baka med oss:

Maj: (Ej färdigställt)
#Baka med oss:

Juni: (Ej färdigställt)

Juli: (Ej färdigställt)

Augusti: (Ej färdigställt)

September: (Ej färdigställt)

Oktober: (Ej färdigställt)

November: (Ej färdigställt)

December: (Ej färdigställt)

Summa utgifter: (Ej färdigställt)


5.3 Årets resultat

ÖVERSIKT SUMMA (kr)
Intäkter: (Ej färdigställt)
Utgifter: (Ej färdigställt)
Åretsresultat: (Ej färdigställt)


5.4 Resterande

31/12-2018
Totalt: (Ej färdigställt)
På kontot: (Ej färdigställt)
I handpenning: (Ej färdigställt)


6. UNDERSKRIFT

……………………………………………… ………………………………………….
Namnteckning Namnförtydligande

 

……………………………………………… .………………………………………….
Ort Datum