Policy

1. Policy

Vår policy är riktlinjer för hur våra verksamheter ska bedrivas, samt vad den ska förmedla för budskap och värderingar.

  • 1.1 Jämlikhetspolicy
  • 1.2 Drog och alkoholpolicy
  • 1.3 Mångfaldspolicy
  • 1.4 Demokratipolicy

1.1 Jämlikhetspolicy

Open Umbrella strävar efter att upprätthålla en jämlik tillvaro för att lägga grunden för allas lika rätt i föreställningsvärlden, samhället, och naturen.

Vi tollererar inte någon form av rasism, främlingsfientlighet, diskriminering, särbehandling, enväldighet eller ojämställd behandling, inom organisationen och i dess aktiviteter. Vi tolererar inte heller hänsynslöshet mot djur och natur.

De som är verksamma inom Open Umbrella ska inneha en humanistisk människosyn, se allas lika värde, och arbete med god miljömedvetenhet, för en hållbar framtid.


1.2 Drog och alkoholpolicy

Open Umbrella vill helt ta avstånd användandet av alkohol och droger i samband med föreningens aktivitetet.

Vi tolererar inte att deltagare är berusade under aktiviteter. Open Umbrella strävar efter att hjälpa dem människor som är i riskzonen av drog och alkoholrelaterade skador både för och emot sig själva men även mot andra.

De volontärer och ledare som är verksamma inom Open Umbrella skall vara drog fria samt inte bruka alkohol fram till eller under aktivitet. Dem skall också vara i besittning av en sund inställnig till människor med drog och alkohol problematik. Vi strävar efter att hjälpa de människor som befinner sig i riskzonen av problematik. Här råder förnuft, förstånd och kunskap om förmåga.


1.3 Mångfaldspolicy

Open Umbrella strävar eftet att hålla dörrarna öppna för alla, oavsätt kön, etnicitet, sexuelllägning eller funktion, vi vill välkomna alla som dem är. Vi värdesätter allas åsikt oberoende av utbildning eller yrke och vill främja pluralism och differans.

Vi strävar efter att möjliggöra samma förutsättning för alla deltagare. Vi vill att alla deltagare är accepterande mot varandra och de ledare som finns på plats för aktiviteten visar hänsyn till mångfald.

Som ledare eller volontär är det en förutsättning att du innehaver en god och humanistisk människosyn, samt aktivt strävar efter att behandla alla utefter samma hänsyn och villkor.


1.4 Demokratipolicy

Föreningen har för avsikt att driva verksamhet på demokratiska grunder. Där allas lika värde skall beaktas. Vi vill skapa utrymme för åsikter och därför försöker vi adaptera demokratiska samtalsmodeller och förhållningssätt.