Förenings historia

Ifrån jorden reste sig bönsstjälken emot himmelen.

Open Umbrella är både en ny och en gammal förening. Den började sitt liv år 2009 under namnet Internationellt Kulturutbyte Växjö (IKV). Snart beslutade föreningen att byta namn till PeaceWorks Växjö för att tydliggöra kopplingen till riksförbundet PeaceWorks Sweden.

2010 genomförde föreningen flera aktiviteter, t.ex. kulturkvällar tillägnade till länderna Portugal, Tyskland, Kanada och Kina; ett filmmaraton med alternativa filmer från hela världen; language picknic (smörgåsbord av språk).

2013 blev det ännu en ny förändring. Enligt PeaceWorks Swedens förslag om ny lokalföreningstruktur valde PeaceWorks Växjö att bli en egen lokalförening med en egen logga och ett eget namn. Följaktligen föddes en ny förening under namnet Open Umbrella.

Open Umbrella är en ideell förening öppen för alla och är religiöst och politiskt 1417491_575160562532150_2094081676_oobunden.

Sedan 2013 är vi inte längre anknutna till PeaceWorks Sweden.

Under åren 2013 föddes idéen om att skapa en internationel ungdomsmässa i Växjö. Det blev ett populärt event, väl frekventerat, som kom att ge möjlighet för nätverkande och många ny kollabrationer. Projektet hade som avsikt att sprida information och skapa nya möjligheter för att integrera kultur i det samtida samhället.

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

Föreningens syfte är att sammanföra människor med olika kulturella bakgrunder och intressen och att skapa mötesplatser och möjligheter som underlättar ömsesidig förståelse samt öka kunskapen om och inom kulturella områden. Vi vill bryta utanförskap och ge grund för de människor som behöver sociala och meningsfulla aktiviteter. Vi främjar ungdomar ifrån olika samhällsmiljöer genom projekt som är väl förankrade i erfarenhet och kunskap.

Föreningen är i färd med att etablera sig i det rika kulturlandskapet i Växjö och Kronobergs län och vill här ge möjlighet för ungdomar att rotslå sig och skapa kreativa nätverk.