Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse Open Umbrella 2014.
Verksamhetsår januari 2014 — december 2014

Organisationsnummer: 06802452-2248
Styrelsen, XX-03-2015, Växjö


1. LOKALFÖRENINGENS NAMN
Open Umbrella


2. VERKSAMHETSÅR
2014


3. STYRELSEN

Jeni Jeleva, 1982, Ordförande

j.jeleva@gmail.com

073-693 13 67
Frédérique Le Rider, 1987, Ekonomiansvarig

frederique.lerider@gmail.com

076-140 31 67

Lora Stefanova, 1983, Vice ordförande

lora.stefanova505@gmail.com

076-266 34 70


4. MEDLEMSUPPGIFTER
OBS! Fylls i avPeaceWorks kansli
a) Antal medlemmar

b) Antal bidragsgrundande medlemmar

c) Ålder Antal tjejer: Antal killar:
7-15
16-25
26-
5. ÖVRIGT
C] Ja, lokalföreningen vill vara bidragsgrundande för PeaceWorks Sweden.
ü Ja, lokalavdelningen får LOK-stöd från Riksidrottsförbundet (RF)
ü Lämna namn på eventuella andra organisationer, förutom PeaceWorks, som lokalföreningen tillhör:


6. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER ÅRET
14 januari — Recepthäftet
Efter den internationella middagen som ägde rum i september 2013 samlade vi alla recept och bilder och skapade ett recepthäfte. I häftet presenterades syftet med middagen och Open Umbrellas grundläggande målsättningar. Vi beställde 100 exemplar som vi delade ut till deltagarna i middagen och som numera används som marknadsföringsmaterial.
17 juni — Domän
Open Umbrella registrerade sin egen domän med stöd av webbhotellet One.com. I erbjudandet ingick domännamn, personliga e-postadress, molnutrymme och möjligheten att skapa egen hemsida (antingen via Ones egen tjänst Webcreator eller via WordPress).
Juni-September — Tillverkning av webbsidan
I början valde vi att skapa webbsidan med hjälp av Webcreator, men det visades sig vara oanpassat till vårt behov av en dynamisk hemsida, lätt att uppdatera med löpande information. Därför byte vi till WordPress, ett enklare och smidigare publiceringsverktyg.
Processen av att samla och välja ut relevant information till webbsidan tog flera månader på grund av resursbrist i termer av aktivt deltagande i föreningen.
Juli-november — Koll på läget i Växjö
Den 17 juli tog Petter Gustafsson, projektledare för Koll på läget, kontakt med Open Umbrella. Han var intresserad av att samarbeta med föreningen och hålla en föreläsning om global rättvisa i Växjö. Efter ett aktivt mejlutbyte under hösten bestämde vi att inte gå vidare med föreläsningen på grund av otillräckliga resurser från vår sida. Det finns möjlighet att ta upp frågan igen under 2015.
20 oktober — Hemsida
Open Umbrellas webbsida lanserades officiellt. Sidan hade tidigare varit tillgänglig men utan fullständig information.
20 november — Biokväll 1
Open Umbrella anordnade den första biokvällen inom projektet Jorden runt på 6 filmer, med stöd av Fredsfonden. Filmens fokus var Sydamerika och visades på IOGT-NTO i Växjö. Fem personer deltog.
19 december — Volontärbyrån
Open Umbrella skapade ett konto på Volontärbyrån.se för att lättare kunna komma i kontakt med personer intresserade av volontärarbete.
Styrelsen 2014
5 möten protokollfördes under 2014.


7. EKONOMISK BERÄTTELSE
Fyll i detta avsnitt om föreningen har handskats med några egna pengar under året.


7.1 Föreningens intäkter under året

Kvar 31/12 2013: 4578,28 kr

Mars: 5000,00 kr
Lokalföreningsbidrag (Intäkt 1) 5000,00

September: 5000,00 kr
Projektsstöd Fredsfonden (Intäkt 2) 5000,00

Summa intäkter: 10000,00 kr


7.2 Föreningens kostnader under året
Utgifter: (kr)
Januari: 3086,00 kr
Receptbok 100 st (Kvitto 1) 3000,00
Möte med lokalföreningssamordnare (Kvitto 2) 86,00

Februari: 337,00 kr
Material —3 st paraplyer (Kvitto 3) 150,00
Årsmöte — fika (Kvitto 4) 49,00
Möte med J. Pinheiro — samarbete med Globala Kronoberg (Kvitto 5) 138,00

Mars: 0 kr

April: 291,00 kr
Material —3 st T-shirts Open Umbrella (Kvitto 6) 291,00

Maj: 65,00 kr
Fika med potentiell ny medlem (Kvitto 7) 65,00

Juni: 487,50 kr
Open Umbrella domän (Kvitto 8) 487,50

Juli: 0 kr

Augusti: 0 kr

September: 0 kr

Oktober: 550,00 kr
Reklam biokvällar — Affischer, flyers (Kvitto 9) 480,00
Styrelsemöte — fika (Kvitto 10) 70,00

November: 929,23 kr
Material — Häftpistol (Kvitto 11) 79,80
Biokväll 1 — fika (Kvitto 12) 259,43
Biokväll 1 — hyra (Kvitto 13) 500
Material — Mappar (Kvitto 14) 90

December: 0 kr

Summa utgifter 5745,73 kr


7.3 Årets resultat
Inkomster: 10000,00 kr

Utgifter 5745,73 kr

Årets resultat: 4254,27 kr


8. UNDERSKRIFT
Namnförtydligande
Ort Datum

Växjö,