Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse Open Umbrella 2016
Verksamhetsår januari 2016 – december 2016
Organisationsnummer: 06802452-2248

Styrelsen, 2017-02-27, Växjö


1. LOKALFÖRENINGENS NAMN
Open Umbrella


2. VERKSAMHETSÅR
2016


3. STYRELSEN
Jeni Jeleva, 1982, Ordförande

j.jeleva@gmail.com

073-693 13 67
Frédérique Le Rider, 1987,  Ekonomiansvarig

frederique.lerider@gmail.com

076-140 31 67
Joana Pinheiro, 1982, Ledamot

joanagria@gmail.com

070-512 90 56


4. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER ÅRET
6 maj – begärde Open Umbrella utträde ur Peaceworks och blev en självständig förening.
Under våren startade Open Umbrella och föreningen Palladiums Vänner ett samarbete med syftet att tillsammans ordna aktiviteter under Pride Vecka Växjö. Aktiviteterna bestod av
– fotoutställningen ”Pride i Frankrike – Den riktiga sidan av historien » , som bestod av Bruno Boileau Autins bilder av strejken som skedde den 27:e januari 2013 i Montpellier, för att stötta jämlikhet. Utställningen pågick mellan 8e och 31a maj
– Visning av den franska dokumentärfilmen Sociologen och björnen, Etienne Chaillou & Mathias Théry, Quark Production 2016, Frankrike, 77 minuter. Dokumentärvisning var den 13 maj kl.18.00
Vernissagen fick 15 deltagare och 100 personer totalt besökte utställningen. Filmvisningen fick 10 besökare.

Ett nytt samarbete startade under hösten 2016, där Open Umbrella beslutade att stödja deltagare som ville vara med på den internationella EVS-fika som Globala Kronoberg ordnade den 5e december. Open Umbrella gav ekonomisk stöd till resor inom Sverige till deltagarna som ville vara med på träffen. En deltagare ansökt om resestöd.


5. EKONOMISK BERÄTTELSE
Fyll i detta avsnitt om föreningen har handskats med några egna pengar under året.


5.1 Föreningens intäkter under året

Kvar 31/12 2015: 8978,53 kr

INTÄKTER SUMMA (kr)
Juni 3000,00
Projektsstöd Växjö Kommun – Prideprojekt (Intäkt 2) 3000,00

Summa intäkter 3000,00


5.2 Föreningens kostnader under året

UTGIFTER SUMMA (kr)
Januari: 191,00 kr
Styrelsemöte – fika (Utgift 1) 191,00

Februari: 0 kr

Mars: 331,00 kr
Fika årsmöte (Utgift 2) 64,00
Fika årsmöte (Utgift 3) 163,00
Fika årsmöte (Utgift 4) 104,00

April: 362,50 kr
Webbhotell (Utgift 5) 362,50

Maj: 3466,0 kr
Fika extraårsmöte (Utgift 6) 38,00
Fika extraårsmöte (Utgift 7) 64,00
Prideprojekt (Utgift 8) 589
Prideprojekt (Utgift 9) 2303
Prideprojekt (Utgift 10) 422
Prideprojekt (Utgift 11) 50

Juni: 18,00 kr
Redovisning prideprojekt (Utgift 12) 18

Juli: 0 kr

Augusti: 0 kr

September: 0 kr

Oktober: 0 kr

November: 0 kr

December: 1914,00 kr
EVS-träff reseersättning (Utgift 13) 115,00
EVS-träff reseersättning (Utgift 14) 152,00
EVS-träff reseersättning (Utgift 15) 105,00
Internationell middag (Utgift 16) 1342,00
EVS-träff reseersättning (Utgift 17) 200,00

Summa utgifter: 6282,50 kr


5.3 Årets resultat

ÖVERSIKT SUMMA (kr)
Intäkter 3000,00
Utgifter 6282,50
Åretsresultat – 3282,50


5.4 Resterande

31/12-2016
På kontot: 5540,03 kr
I handpenning: 156,00 kr


6. UNDERSKRIFT

……………………………………………… ………………………………………….
Namnteckning Namnförtydligande

 

……………………………………………… .………………………………………….
Ort Datum