Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse Open Umbrella 2017
Verksamhetsår januari 2017 – december 2017
Organisationsnummer: 06802452-2248

Styrelsen, 2018-03-12, Växjö


1. LOKALFÖRENINGENS NAMN
Open Umbrella
2. VERKSAMHETSÅR
2017


3. STYRELSEN
Jeni Jeleva, 1982

Ordförande

j.jeleva@gmail.com

073-693 13 67
Frédérique Le Rider, 1987

Ekonomiansvarig

frederique.lerider@gmail.com

076-140 31 67
Joana Pinheiro, 1982

Ledamot

Joanagria@gmail.com

070-512 90 56


4. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN UNDER ÅRET
13 april – Styrelsen träffas ang. planeringen inför Pride vecka och samarbetet med Palladiums Vänner. Fréderique och Lina (ansvarig för aktiviteten hos Palladiums Vänner) träffades och skickade en ansökan till Direkt Service Växjö kommun för att få finansiering för aktiviteter under Pride Veckan i Växjö
5 maj –HBTQ i Tyskland – kampen för jämställdhet är inte över- Open Umbrella ordnar filmvisning och fotoutställning i samarbete med Palladiums Vänner med tema Pride i Tyskland, med filmen Two mothers. Ca 20 deltagare var med på vernissage och filmvisningen.
I denna aktivitet samarbetade även pressewerkstatt.info, Lesben-und Schwulenverband in Deutschland e. V. (LSVD), Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche e. V. (HuK), Filmakademie Baden-Württemberg.
Aktiviteten bestod av:
1- Vernissage – 3 maj – cirka 25 personer (cirka 7 män, 18 kvinnor / cirka 13 mer än 25 år)
2- Filmvisning den 10 maj kom cirka 20 personer (5 män, 15 kvinnor / cirka 15 mer än 25)
3- Finissage den 12 maj kom 7 personer (7 kvinnor / 3 mer än 25 år)
Utställningen pågick till den 14 maj och mellan 20 och 40 personer har sett den

Under året har Open Umbrella fått tre nya medlemmar (se medlemslista)


5. EKONOMISK BERÄTTELSE


5.1 Föreningens intäkter under året
Kvar 31/12 2016: 5696,03 kr

INTÄKTER SUMMA (kr)
Juni 3000,00
Projektsstöd Växjö Kommun – Prideprojekt 3000,00

Summa intäkter 3000,00


5.2 Föreningens kostnader under året

UTGIFTER SUMMA (kr)
Januari 0kr

Februari 117,00
Fika årsmöte 57,00
Fika årsmöte 60,00

Mars 0

April 3701,16
Frimärke ansökan prideprojekt 7,00
Prideprojekt bilder 879,15
Prideprojekt DVD 191,24
Prideprojekt visningsavgift 2623,77

Maj 145,20
Prideprojekt ingivningsfika 145,20

Juni 7,00
Frimärke redovisning prideprojekt 7,00

Juli 0

Augusti 0

September 0

Oktober 0

November 0

December 0

Summa utgifter 3970,36


5.3 Årets resultat

ÖVERSIKT SUMMA (kr)
Intäkter 3000,00
Utgifter 3970,36
Åretsresultat – 970,36


5.4 Resterande 31/12-2016
Totalt: 4725,67 kr
På kontot: 4583,67 kr
I handpenning: 142,00 kr


6. UNDERSKRIFT

……………………………………………… ………………………………………….
Namnteckning Namnförtydligande

 

……………………………………………… .………………………………………….
Ort Datum