Utvärdering – #Jämlikhets festivalen

Utvärdering av Jämlikhets festivalen.

2018-05-29, Växjö

Arrangemanget Jämlikhets festivalen började att planeras av Magnus Pålsson och Pierre Magnusson i Mars 2018. Målet med projektet var att främja tankar om jämlikhet i vårt samtida samhälle samt att skapa en plats där individer och organisationer kunde mötas för att dela kunskap, inspiration och glädje. Arrangemanget skulle ha ett starkt fokus på integrationsprocessen och arbeten runt omkring begreppet kultur. Målgruppen var tilltänkt att vara barn och familj men självklart skulle arrangemanget vara öppet för alla.

Organisationer bjuds in för att delta i arrangemanget gratis mot att dem själva anordnade en aktivitet på plats. Vi erbjöd dem i gengäld en attraktiv plats och miljö att synas i, med ett uppställt mässbord för informationsunderlag, där det anordnades diverse kulturella aktiviteter. Tanken var att organisationerna skulle få möjlighet att nå ut till eventuella individer och sprida information om deras aktiviteter samt kunna nå ut till potentiella volontärer för framtida samarbete.

Vi ville ge samhälls individen en kunskapsrik och sevärd festivalplats med ett berikat program av aktiviteter där det fanns ett tydligt fokus på jämlikhetsperspektiv. Vårt mål var att etablera medvetande om delaktighet i samhälle, samt föreningsliv. Detta genom att visa upp intresseorganisationer och främja tillgängligheten att delta i ett aktiviteter både som volontär och som enskild individ.

Till projektet planerades en bifurkation.

 • Baka med oss, svenska utbildning under bakträffar med språkkafé. Vi ville låta människor stråla samman i köksmiljö för att baka kakor från olika kulturer och samtidigt få en genomgående svenskundervisning. Kakorna som bakades användes vid Café mångfald som var en del av Jämlikhet Festivalen. Vi träffades under 6 tillfällen i Centrumskolans hemkunskapssal. – Utvärdering finns

Jämlikhets festivalen bestod av 5 arealer,

 • Röda mattan, musik konserter, kulturell dans och animerade klipp om jämlikhet och utanförskap.
 • Samtalscirkleln, diskussioner med cirkulära samtalsmetoder, om jämlikhet och samhällslösningar.
 • Pysselhörnan, pyssel aktiviteter för barn och glasmålning tillsammans med iranska glaskonstnärer samt utställningar.
 • Stjärnrummet, dokumentär filmvisning med tema förtryck och rättigheter.
 • Café mångfald, fikabord med språkaktiviteter och konst utställningar

Organisationerna som deltog var enligt följande:

 • Ensamkommandes förbund, arbetar för att främja tillvaron för ensamkommande flyktingbarn.
 • Röda korset, arbetar med allt från katastrofsituationer till läxhjälp.
 • Drömmarnas kontor, arbetar för att hjälpa unga innovativa företagare.
 • Globala kronoberg, volontär utbyten från andra länder och kulturer.
 • Sensus, studiecirklar, kulturarrangemang, rättigheter och demokrati.
 • Development bridge international, läxhjälps organisation.
 • Yoga mamas, yoga för mammor och barn.
 • Noaks ark, arbetar med att förebygga hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser.
 • Växjö kommuns Aktivt lov, Sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i växjö kommun.
 • Malin Andersson film, dokumentärfilms bolag

Organisationernas utlåtande om jämlikhet festivalen

Väntar på inkommande information

Som marknadsföringen till eventet så trycktes det upp 25  affischen och ungefär 200 program folders. Biblioteket mottog 80 folders och 12 affischer som dem skickade till sina filial verksamheter runt om i Växjö kommun. 40 av program floderna användes vid eventet . Resten delades ut i lika delar till samarbetsorganisationerna. Det gjordes ett event på facebook kopplat till festivalen. Växjö kommun skrev med arrangemanget i deras eventkalender på hemsidan växjö.se.

Växjö Stadsbibliotek rapporterade att det var 771 personer som besökte biblioteket under lördagen, den 26 maj, då jämlikhets festivalen arrangerades. Om man ser till helgen innan, den 19/5, så rapporterade dom att det var 398 besökare. Detta utgör är en ökning på 373 besökare.

Projektet hade ingen budget. Utgifterna var begränsade till ungefär 1000 kr. Lokalen lånades ut av Växjö stadsbibliotek utan hyreskostnad. Teknisk utrustning (ljud) lånades ut av Bergendahlska gårdens musikhus. Musik konserter, filmvisningar och konstutställningar skedde under välgörenhet.

 • Trycksaker,                                 300 kr
 • Baka med oss,                             500 kr
 • Kaffé,                                            35 kr
 • Kaffemuggar                               80 kr
 • Världskarta ,                               50 kr
 • Häftmassa, tejp och snören     50 kr

Slutsats

Projektet bli i den storleksordning som det var tänkt. Dock saknades det volontärt stöd då alla volontärer hoppade av projektet, trots detta fungerade saker och ting bra. Projektet var välplanerat och tidsmässigt anpassa. Förberedelserna var bra men det kunde ha lagts mer tid och resurser på estetisk utsmyckning. Problemet var att det inte fanns någon tillgång till biblioteket för förberedelse, mer än de vanliga öppettider dagen innan. Detta på grund av larm. Vid ett annat tillfälle skulle man kunna be om att få larma av och smycka ut platsen under ett stängt tillfälle.

Arrangemanget höll sig till sin grundtanke om jämlikhet och de flesta aktiviteter var på ett eller annat sätt kopplade till dessa värden. Det hade varit roligt att ha lite mer texter upplästa, poesi eller kanske en föreläsning. Detta var bokat men uteblev. Kulturella lekar för barn är något annat som man skulle vilja ägna tid till och fler interaktiva händelser.

Organisationerna som var med och samarbetade hade fina och attraktiva aktiviteter med sig. De tidiga aktiviteterna hade svårt att dra deltagare till sig och det vore bra om man planerar gemensamma aktiviteter vid röda mattan för att skapa en runtgående grupp. Aktiviteterna som låg i stjärnrummet längst in i biblioteket kom lite i skymundan och det vore bra om det fanns mer saker som ledde människor dit. Café mångfald blev bra och uppskattat. Dock så kom inte språkkafét igång riktigt. De volontärer som skulle varit på plats kom inte. Det vore roligt om man hade kunnat bjuda barnen på saft och om det fanns mjölk till kaffet. De återvunna muggarna var en populär lyckoträff. Frukt fiskdammen som var planerad blev inställd på grund av tidsbrist. Det var skönt att det fanns vatten på plats även om det var ganska långt borta, tills nästa gång så kan man använda sig av ett större vatten kärl som fylls upp. Det vore också fint om det fanns någon lättare mat för volontärerna på plats tills nästa gång. Sallads buffe eller baguetter.

 

Platsen var perfekt för ändamålet, bibliotekets grundideologi är verkligen något som står för jämlikhet i samhället. Det fanns gott om utrymme för aktivitet och mässbord. Personalen var bra att samarbeta med. Det var smidigt att det fanns bord och stolar på plats samt tillgång till vatten och el. Mindre bra att det endast finns betaltoaletter.

Marknadsföringen kan kritiseras och borde varit bättre. Facebook eventet borde ha varit upplagt mycket tidigare och arrangemanget kunde mycket väl ha funnits med i vår stads programmet. Tidsbrist var inte den enda anledningen till detta utan även själv stolthet att inte kommersiellt marknadsföra på grund av ideologiska skäl. Till en annan gång hade man även kunnat ta kontakt med tidningar, radio och tv.

Antalet besökare får man ändå vara nöjd med, 771 personer, även om man säkert hade kunnat få dit fler gäster med bättre marknadsföring. De flesta verkade trivas mycket bra i miljön och de tyckte att det fanns gott om aktiviteter att roa sig med. Barnen såg mer än nöjda ut, dem pysslade och dansades för fullt. Det var många pensionärer på plats och det hade varit roligt att integrera dem i någon form av passande aktivitet. Språkkafé hade varit passande men det var brist på tid att informera om detta.

Då projektet inte hade någon budget så kan man säga att den överstegs rejält, dock är det inget nämnvärt problem då kostnaderna knappt överstiger 1000 kr. Detta är mycket tack vare alla de fina människor och organisationer som ville bidra med sitt stöd. Budget behövs, punkt slut, till nästa gång bör det ansökas om medel så att evenemanget kan kostas på lite. Organisationerna är värda det och de enskilda individerna som kommer också.

Det var ett bra event och skapandet av det var trevligt. Organisationerna var fantastiska att samarbeta med.