#Styrelsemöte (hösten 2018)

Vi mötes på vingavägen i Växjö för att i stundom utvärdera vad vi hitintills hade åstadkommit. Ris och ros fick följa oss in i den sexkantiga kåtan, för att låta gruppens talan föra pendeln mellan utslagen. Fanns det något värde i vad som tillfördes? Såg vi gemensamt på då tid och framtid. Vi ville i en kreativ anda klargöra vad vi skulle tillägna hösten samt nästkommande tidsperiod åt.

Hösten 2018
Inför #Styrelsemötet (hösten 2018)

Gruppens gemensamma utvärdering av tidigare händelser var likaledes och alla som deltagit i projekten tyckte att de tillförde många goda egenskaper men där fanns också plats för förbättringar.

Språkutvecklingen och kulturutbytet som hade legat till grund för #Dax att äta! var mycket bra tyckte deltagarna. Även volontärer kände att dem hade tillgodosets och att projektet var kulturberikande. Målet var också att skapa meningsfull aktivitet och bryta ensamhet och utanförskap och deltagarna tyckte att projektet lyckats att skapa en god mötesplats för gemenskap. Många såg förbättrings potential i kommunikationen och yrkade att föreningen skull etablera sig på sociala medior för att på ett smidigare sätt nå sina medlemmar. Förslaget togs till aktning och beslut om att undersökning skulle på börjas vidtogs. Det föreslogs även att värva fler deltagare till #Dax att äta! gruppen vilket kunde göras via sociala media. Det fanns en ekonomisk aspekt att värva in i beslutet och därför gick även denna förfrågning till undersökning. Vi fattade beslut om att vi ville höra mer kulturellt anpassad musik till de olika träffarna och skall tillgodose bättre möjligheter för att uppnå detta mål genom att tillhanda hålla wifi uppkoppling eventuellt mobil data. Beslut om projektets fortsättning togs inte vid mötet utan ekonomiska förutsättningar måste först granskas. Ekonomiskt så klarade projektet budgeten.

#Växjö five cup 2018 utvärderades inte vid mötet då det inte fanns deltagare eller samarbets organisationer närvarande. Ekonomiskt så klarade projektet budgeten.

#Jämlikhetsfestivalen var populärt och drog mycket mer besökare än förväntat. Det var också fler samarbets organisationer som deltog än vad vi i projektplanen planerat. Deltagarna som var närvarande tyckte att eventet var mycket berikande. Man önskade att se en fortsättning av eventet. Även här yrkade gruppen på bättre kommunikation, via sociala medior, framför allt gentemot marknadsföring. Det ansågs vara i tiden att sprida information digitalt snarare än analogt även om det påpekades att flyers och folders hade en betydande effekt och visade på gott resultat. Det eftersökte fler deltagande volontärer både inför och under eventet. Budgeten för projektet var inte fastställd inför projektet men i helhet kunde det inte bli mindre kostnader.

Trotts att det nu var länge sen som första omgången avslutades så fanns både känsla och tankar kvar från vårens #Baka med oss! Både deltagare och volontärer tyckte att projekte var av värde och att ett återkommande projekt med samma utgång hade varit mycket atraktivt. Projektet bjöd på många kulturrika möten, blev en plats för gemenskap och skapade meningsfull aktivitet som också bröt utanförskapet. Ekonomiskt så klarade projektet budgeten.


Inget möte utan fika
Fika är vår essä!

Kvällen skulle gå till att frambringa nya idéer för kommande period av aktiviteter. Talan gick runt elden och alla, gammal som ung fick chansen att yttra sig om vad dem tycktes kunna åberopa. De inkommande förslagen hade en vid bredd men genomgående så slöts en fläta av miljö, kunskap och hälsa ihop och bildade ett tydligt mönster. Några av förslagen var innovativa och ny skapande medans andra var förbättringar av redan existerande projekt hos andra organisationer.

Första förslaget var att arrangera en swapping dag för stödja secondhand och återbruk. En grupp sattes ihop för att undersöka möjligheten samt samarbetspatners. Idéen mötes av många positiva anblickar. Förslagsvis skulle swapping en ske inför jul tiden. Eventet skulle vara öppet för offentligheten.

Det önskades fler natur upplevelser och alla höll med. Beslut fattades och en plan om att börja med svamp plockning inrättades. #Ute i dungen! blev ett temporärt namn på projektet som kom att ålägga sitt första möte redan 16 september. Projektet är inte i fast form ännu utan kommer att flytta som en å tills frosten faller och fixerar. Projektet har som avsikt att bidra till hälsofrämjande upplevelser i naturen med inriktning på naturkunskap och Språkutveckling.

Pyssel blev ett av förslag och beslut fattades direkt om att till en början, börja med att anordna ett jul språk pyssel. Målgruppen skulle i förstahand vara barn och föräldrar med barn men alla är självklart välkomna. Preliminärt så planerades pysslet till tiden runt lucia. Fika, språk och pyssel blev ledorden.

Fotboll var en annan önskning inför loven. Undersökning om turnering skulle inledas. Målgrupp skulle vara unga flickor men genus var inte i fokus utan en bråk fri miljö var vad som eftersöktes. Lämpliga samarbetspatners ska tillfrågas under september månad.

Dans (kulturell) kom på förslag och gruppen bestämde att undersöka möjligheterna med lokala dansare och samarbetsgrupper.

Yoga och stresshanterings relaterade aktiviteter. Anordna veckovis i form av kunskaps baserade lektioner med praktiskt utövande. Blandade grupper i olika åldrar. Kontakt vi har redan försökt att upprätta kontakt med eventuella samarbeten. Letandet efter en lämpliglokal påbörjas.

Simskola för tjejer inom islam med fokus på trygg miljö. Beslut om undersökning har påbörjats. Lärare finns möjligt. Deltagarna avgift för att täcka kostnader.

Filmvisningar samt musik samtal för att främja språkutveckling och kulturell insyn. Träffar där man tillsammans lyssnar till ett album eller ser på en film för att sedan konversera om innehållet. Undersökning om kostnader, möjlighet och lokal på börjas.

 

Gruppen fattade också beslut att  avvakta med schemat inför hösten då det är svårt att planera för aktiviteter vid detta stadie. Beslut om att #Ute i dungen! skulle börja direkt togs.


Vi vill tacka alla som var närvarande under mötet samt alla dem som inte kunde komma för det fantastiska arbetet som vi gör tillsammans och för alla bra tankar och idéer som kommer till ytan.

På återseende!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *