#Årets integrationshjälte 2018

Priset #Året integrationshjälte 2018 delades ut i samband med prisutdelningen för #Växjö Five Cup fredagen den 17 augusti i Växjö och årets pris tilldelades Bo Svensson. Priset tilldelas till en personlighet som har varit aktiv inom integrationsprocessen, gjort en positiv inverka på människors liv i form av att skapa meningsfulla aktiviteter, understödja samhällsetablering eller funnits som psykosocialt stöd i komplexa siturationer.

Motivering till priset

Årets integrations hjälte är en person som utmärker sig bland många andra. Det är en personlighet som har gjort mer än vad som krävs för att skapa god grund i ett bra integrationsarbete. Det är en person som har varit med och skapat meningsfull aktivitet i lokal samhället. Det är en person som har ställt upp ut över de normala uppdragen. En person som har visat stor vilja även när tiderna har varit som svårast.

Han har ett ansikte som dem flesta känner till vid det här laget. Han har varit på fler platser för integration än någon annan. Han har hjälpt till i integrationsarbetet så väl på stan som i hemmet. Han har funnits där när människor har behövt han som mest. Han har ingivit hopp och säkerhet när livet känts hopplöst. Han har givit inte bara av sin tid utan också av sitt hjärta. Han har ställt andras liv före sitt eget och gett mer än vad han någonsin har frågat om.


Bo Svensson till höger
Bo Svensson till höger tar emot priset som #Årets integrationshjälte 2018.

Bo Svensson är en vardags hjälte som många andra men vi tyckte att hans engagemang behövde uppmärksammas lite extra. Vad Bo Svensson har gjort för andra människor de senaste året är få som gör. Han har spenderat stora delar av sin tid för att öka levnads vilkoren för människor som kommit nya till Sverige. Han har funnits med i människors språkutveckling, i föreningslivet, skjutsat ungdomar på träningar och aktiviteter. Bo har även funnits med när människor har behövt administrativt stöd i migrationsprocessen, eller som en tröstande axel i kritiska situationer. Han har öppnat sitt hem för människor i nöd och bidragit till att skapa en trygg plats för de människor som har behövt stöd. Bo har spridit glädje och skratt, värme och närvaro, trygghet och gemenskap. Bo är vad vi vill representera som #Årets integrationshjälte!

/ Open Umbrella

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *